Till minne av Valborg Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Valborg Persson

24 april 1924 - 20 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Valborg Perssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08