Till minne av Valborg Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Valborg Persson

24 april 1924 - 20 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 16 april 2021

kl 11.00

Plats

Algutstorp kyrka

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Valborg Perssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08