Till minne av Gudrun Nyquist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gudrun Nyquist

13 juni 1926 - 7 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gudrun Nyquists begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15