Till minne av Gerd Emanuelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gerd Emanuelsson

5 maj 1930 - 26 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 26 maj 2021

kl 10.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Info

Minnesgåvor

Diabetesfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gerd Emanuelssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55