Till minne av Siv Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Carlsson

29 december 1931 - 25 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 14 april 2021

kl 11.00

Plats

Hönö Missionskyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Carlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55