Till minne av Christina Darle - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christina Darle

21 mars 1960 - 4 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christina Darles begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15