Till minne av Signe Sjögren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Signe Sjögren

18 augusti 1926 - 21 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 22 juli 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Minnesstund

Torsdag 22 juli 2021

Plats

Algutstorpsgården

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Signe Sjögrens begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08