Till minne av Viveca Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Viveca Olsson

19 april 1943 - 15 augusti 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Viveca Olssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55