Till minne av Leif Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Leif Jonsson

14 februari 1953 - 14 juli 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Leif Jonssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61