Till minne av Ulla Allgurén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Allgurén

20 juli 1924 - 8 januari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Allguréns begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38