Till minne av Kerstin Engström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Engström

27 januari 1942 - 1 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 10.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Engströms begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72