Till minne av Ingmar Glanzelius - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingmar Glanzelius

30 september 1927 - 28 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingmar Glanzeliuss begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15