Till minne av Ingvar Fondin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingvar Fondin

14 juli 1930 - 15 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingvar Fondins begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32