Till minne av Age Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Age Svensson

13 september 1939 - 22 mars 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Age Svenssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38