Till minne av Martina Kjellqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Martina Kjellqvist

22 oktober 1970 - 17 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 6 augusti 2021

kl 11.00

Plats

Öckerö g:a kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Martina Kjellqvists begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61