Till minne av Bengt Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Karlsson

12 december 1928 - 30 november 2020

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 8 januari 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 20 december 2020, kl 11.00 – Björlanda kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Karlssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32