Till minne av Bengt Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Karlsson

12 december 1928 - 30 november 2020

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Karlssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32