Till minne av Anita Mabro - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Mabro

8 juni 1931 - 1 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Mabros begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55