Till minne av Lennart Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Olsson

25 september 1929 - 28 mars 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Olssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38