Till minne av Alf Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Alf Johansson

15 september 1937 - 18 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Alf Johanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15