Till minne av Bernt Olof Nylander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bernt Olof Nylander

1 mars 1936 - 1 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 22 oktober 2021

kl 11.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Fredag 22 oktober 2021

Plats

Jungman Jansson

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser