Till minne av Eivor Erlandsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eivor Erlandsson

12 oktober 1933 - 1 februari 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eivor Erlandssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42