Till minne av Pirkko Leppinen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Pirkko Leppinen

18 december 1939 - 26 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Pirkko Leppinens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55