Till minne av Rolf Zetterqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Zetterqvist

25 januari 1947 - 4 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Zetterqvists begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83