Till minne av Mats Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mats Johansson

29 oktober 1954 - 15 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Parkinsonfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mats Johanssons begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67