Till minne av Margaretha Sandberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margaretha Sandberg

6 mars 1938 - 6 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 2 juli 2021

kl 13.00

Plats

Nödinge kyrka

Minnesstund

Fredag 2 juli 2021

Plats

Fars Hatt

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margaretha Sandbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55