Till minne av Ann-Britt Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Britt Karlsson

18 april 1941 - 9 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Britt Karlssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08