Till minne av Sven-Anders Norland - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven-Anders Norland

28 juni 1929 - 11 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven-Anders Norlands begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55