Till minne av Ally Helander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ally Helander

27 augusti 1937 - 7 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 1 juli 2021

kl 11.00

Plats

Torpa kyrka

Minnesstund

Torsdag 1 juli 2021

Plats

Hemma

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 11 juni 2021, kl 11.00 – Ölmevalla kyrka

Tacksägelse – söndag 13 juni 2021, kl 11.30 – Ölmevalla kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ally Helanders begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15