Till minne av Marinett Wallander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Marinett Wallander

14 december 1937 - 9 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Marinett Wallanders begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38