Till minne av Sivert Augustsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sivert Augustsson

11 februari 1938 - 10 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 22 oktober 2021

kl 10.00

Plats

Björlanda kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sivert Augustssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55