Till minne av Jan Åke Sandberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Åke Sandberg

9 november 1935 - 12 november 2021

Begravningsdagen

Minnesstund

Torsdag 16 december 2021

Plats

Örlogskapellet

Info

Minnesgåvor

Vi-skogen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Åke Sandbergs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38