Till minne av Inga-Lill Stenberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga-Lill Stenberg

6 april 1942 - 2 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga-Lill Stenbergs begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72