Till minne av Stanislawa Ervegård - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stanislawa Ervegård

1 april 1938 - 1 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 3 december 2021

kl 14.00

Plats

Ljusets kapell

Tänd ett ljus

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stanislawa Ervegårds begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08