Till minne av Jan Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Johansson

29 augusti 1948 - 12 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 9 juli 2021

kl 13.00

Plats

Bäve kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08