Till minne av Elsa Bergdahl - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elsa Bergdahl

17 april 1926 - 4 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 3 februari 2022

kl 14.00

Plats

Björkekärrs kyrka

Minnesstund

Torsdag 3 februari 2022

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 16 januari 2022, kl 10.30 – Björkekärrs kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elsa Bergdahls begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32