Till minne av Astrid Lundblad - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Lundblad

11 mars 1938 - 10 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 31 mars 2021

kl 11.00

Plats

Algutstorp kyrka

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Lundblads begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08