Till minne av Bengt Wallin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Wallin

22 mars 1943 - 17 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 5 augusti 2021

kl 11.00

Plats

Skårs kyrka

Skårsgatan 93, 412 69 Göteborg, 40060 GÖteborg

Info

Minnesgåvor

Act Svenska kyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Wallins begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61