Till minne av Bengt Wallin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Wallin

22 mars 1943 - 17 juli 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Act Svenska kyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Wallins begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61