Till minne av Sten Zackrisson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Zackrisson

5 juni 1948 - 12 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 18 augusti 2021

kl 13.00

Plats

Majornas Missionskyrka

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Zackrissons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83