Till minne av Peter Edwinson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Peter Edwinson

5 september 1968 - 27 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 22 mars 2021

kl 14.30

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Peter Edwinsons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03