Till minne av Sonny Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sonny Andersson

6 november 1944 - 27 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sonny Anderssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55