Till minne av Bengt Asplund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Asplund

6 juni 1941 - 26 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Asplunds begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55