Till minne av Björn Lindberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Björn Lindberg

12 oktober 1946 - 19 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Björn Lindbergs begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72