Till minne av Birgitta Bernhardsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgitta Bernhardsson

21 augusti 1949 - 14 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgitta Bernhardssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61