Till minne av Klas-Göran Malm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Klas-Göran Malm

16 januari 1942 - 7 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Klas-Göran Malms begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51