Till minne av Siv Torén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Torén

13 april 1930 - 27 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Toréns begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53