Till minne av Axel Brändström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Axel Brändström

20 april 1931 - 16 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 7 juni 2021

kl 14.00

Plats

Mariakyrkan

Lilla Stampgatan 3, 411 01 GÖteborg

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Axel Brändströms begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15