Till minne av Kerstin Löfstrand - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Löfstrand

14 februari 1938 - 31 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Löfstrands begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15