Till minne av Bengt Särlvik - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Särlvik

29 augusti 1937 - 20 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 november 2021

kl 13.00

Plats

Björkekärrs kyrka

Minnesstund

Fredag 26 november 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Särlviks begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53