Till minne av Ralf Alm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ralf Alm

2 april 1933 - 25 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 30 april 2021

kl 13.00

Plats

Björlanda kyrka

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ralf Alms begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55