Till minne av Rolf Sundqwist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Sundqwist

28 juni 1931 - 9 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 12 februari 2021

kl 10.00

Plats

Östra kapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser