Till minne av Bengt Bengtsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Bengtsson

9 mars 1949 - 23 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 7 april 2021

kl 11.00

Plats

Björketorps kyrka

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 26 mars 2021, kl 10.00 – Björketorps kyrka

Tacksägelse – söndag 28 mars 2021, kl 11.00 – Björketorps kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Bengtssons begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51